Dự án Đất nền Đà Lạt mới nhất

Bliss Garden

Xã Phúc Thọ, Lâm Hà, Lâm Đồng

  • 689~893 tr/nền
  • 500~800 m²

AVOCADO GARDEN

Xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng

  • ~989 tr/nền
  • 1000 m²
12

Bán đất trang trại, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất vườn, đất ngoại ô tại Đà Lạt hiện nay. Đặc biệt, giá đất đà lạt dưới 1 tỷ và dưới 500 triệu rất nhiều... Nên quý khách có thể thoái mái lựa chọn sản phẩm phụ hợp với nhu cầu.